Hotline: 0983.332.196 (Ms Huyền)

Giường inox

GIƯỜNG Y TẾ KHUNG INOX GIÁT GỖ TDH - GYT001

MCCB

Liên hệ giá

GIƯỜNG Y TẾ KHUNG INOX GIÁT INOX TDH - GYT002

MCCB

Liên hệ giá

GIƯỜNG XẾP INOX TDH - GYT003

MCCB

Liên hệ giá

GIƯỜNG 2 TẦNG INOX TDH - GT 004

MCCB

Liên hệ giá