Hotline: 0983.332.196 (Ms Huyền)

Máng lưới-Wire mesh tray

Máng lưới -Wire mesh tray (hay còn gọi là máng dây)

MCCB

Liên hệ giá

Kẹp nối máng lưới TĐH ( Coupler for Wire Mesh Tray/Cable basket tray)

MCCB

Liên hệ giá

Co ngang máng lưới 90- 100/150mm -TDH (TDH-Horizonal Bend 100/150 mm for wire mesh tray/Cable basket tray)

MCCB

Liên hệ giá

Chữ T máng lưới -TDH (TDH- T connector for wire mesh tray/Cable basket tray)

MCCB

Liên hệ giá

Ngã 4 (chữ X) máng lưới -TDH (TDH-Cross Joint for wire mesh tray/Cable basket tray)

MCCB

Liên hệ giá

Thanh chữ M cho máng cáp dạng lưới MBR ** M shape bar

MCCB

Liên hệ giá

Thanh chữ M cho máng cáp dạng lưới MBR ** M shape bar

MCCB

Liên hệ giá

Thanh gia cố chữ L - máng lưới

MCCB

Liên hệ giá

Giảm máng lưới

MCCB

Liên hệ giá