Hotline: 0983.332.196 (Ms Huyền)

Co ngang máng lưới 90- 100/150mm -TDH (TDH-Horizonal Bend 100/150 mm for wire mesh tray/Cable basket tray)

 
  • Liên hệ giá

Co ngang máng lưới 100- 300mm -TDH (TDH-Horizonal Bend 100/150 mm for wire mesh tray/Cable basket tray)

 

 

Co ngang máng lưới 300- 600 -TDH (TDH-Horizonal Bend 100/150 mm for wire mesh tray/Cable basket tray)

 

Co ngang máng lưới 50- 100/150mm -TDH (TDH-Horizonal Bend 100/150 mm for wire mesh tray/Cable basket tray)

 

LIÊN HỆ NHÀ SẢN XUẤT ĐỂ BIẾT CHI TIẾT SẢN PHẨM: 0983.332.196