Đặc điểm kỹ thuật Máng lưới – Wire Mesh Tray (Specification)

  • Máng lưới – Wire mesh traycó ưu điểm là nhẹ, dễ dàng và linh hoạt trong việc lắp đặt (lightweight, flexible and easy to install)
  • Vật liệu máng lưới – wire mesh tray : thép nhúng kẽm nóng, thép không gỉ hoặc thép được phủ bằng PVC (Material: Hot dipped galvanized steel, stainless steel or PVC coated)
  • Độ dày thông dụng của máng lưới – wire mesh tray: 4.0mm, 4.5mm, 4,8mm. Các độ dày khác theo yêu cầu (Common thickness: 4.0mm, 4.5mm, 4,8mm. Other thickness are available on request)
  • Chiều cao tiêu chuẩn của máng lưới – wire mesh tray: 35mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm (Standard height: : 35mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm)
  • Chiều rộng tiêu chuẩn của máng lưới – wire mesh tray: 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm (Standard width: 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm)
  • Chiều dài tiêu chuẩn của máng lưới – wire mesh tray: 3000mm (Standard length: 3000mm)
  • Các kích thước khác theo yêu cầu khách hàng. (Others dimensions are available on request)

 

 

 

Trả lời

.
.
.