Nguyên lý chuyển giao dòng điện của tủ ats

Tủ ATS hay còn gọi là công tắc chuyển tự động là một thiết bị được sử dụng để ổn định dòng điện.  Ví dụ, trong nhà có sự cố mất điện tủ atschuyển tự động khởi động máy phát điện dự phòng làm cho các công việc bạn đang làm không bị dán đoạn.

Tủ ATS chuyển tự động được sử dụng để đảm bảo nguồn điện . Trong một gia đình , doanh nghiệp nhỏ điển hình , tổ chức , nguồn điện luôn ổn định có thể có nghĩa là không có sự gián đoạn nguồn điện khi mất điện. Ví dụ, nếu một máy phát điện dự phòng được sử dụng để cung cấp điện dự phòng khi mất điện sẽ có một tạm dừng để khởi đông các máy phát điện . Trong một bệnh viện bất kỳ sự gián đoạn nhiều hơn một vài giây có thể là thảm họa. Cách mà tủ ATS có thể bảo đảm rằng không có sự gián đoạn chuyển bắt đầu cung cấp nguồn điện từ máy phát điện dự phòng. Các công việc của bạn vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn làm tăng hiệu quả công việc.

Một vấn đề quan trọng trong ATS kiểm soát được dòng điên – dòng điện từ nguồn cung cấp điện dự phòng của bạn vào các nguồn cung cấp điện chính . Có hai cách chuyển đổi từ một nguồn cung cấp điện khác có thể được thực hiện: mở dòng điên và đóng dòng điên . Với trước đây , không có vấn đề với dòng điện, công tắc ngắt kết nối từ điện chính trước khi nó kết nối với dòng điện dự phòng ví dụ ngắn gọn khi nó không được kết nối với một trong hai nguồn cung cấp điện . Công tắc thứ hai phức tạp hơn và họ cần phải theo dõi dòng điện trong quá trình chuyển đổi và chuyển hướng nguồn điện – sử dụng tụ bỏ qua – để ngăn chặn dòng điện trở lại

Đôi khi tủ ATS tự động được thiết lập lại bằng tay – và các máy phát điện được đóng  bằng tay là tốt . Một tự động đượccài đặt lại ATS phải thường xuyên giám sát việc cung cấp điện chính và quyết định khi nào nguồn cung cấp điện chính là đủ ổn định để được nối lại. Trong sự giao chuyển mạch mở sẽ có một sự gián đoạn ngắn ngủi khi các khởi đông ATS và cung cấp điện được bật trở lại . Với công tắc chuyển khép kín , vấn đề dòng điện trở lại thậm chí còn quan trọng hơn trong quá trình kết nối lại hơn là trong thời gian ngắt kết nối . Trong cả hai trường hợp , tủ ATS tự động thường theo dõi ngắt kết nối tắt và cuối cùng là các máy phát điện trở lại .

Hãy dùng tủ ats để có được dòng điện ổn định!

 

Trả lời

.
.
.