Phụ kiện thang máng cáp – cable ladder trays accessories

Trong quá trình lắp đặt hệ thống thang máng cáp để nâng đở các đường dây cáp thì những phụ kiện sau là rất quan trọng, chúng có vai trò ghép nối và định hình các thành phần thang cápmáng cáp với nhau.

  1. V lỗ – V steel hanging support

– Dùng để đỡ, treo mángthangkhay cáp bằng 2 ty ren.

  1. Tấm bịt đầu – End cap:

– Dùng để bịt đầu chờ máng cápkhay cáp

  1. Eke – Giá đỡ

– Dùng để đỡ máng cápthang cápkhay cáp khi  đi sát tường.

  1.   Bát kẹp máng cápkhay cáp – clamp

– Dùng để cố định máng cápkhay cáp vào sàn bê tông, giá đỡ hoặc V lỗ…

  1. Bát kẹp thang cáp– clamp

– Dùng để cố định thang cáp vào sàn bê tông, giá đỡ hoặc V lỗ…

  1. Thanh ti ren

– Dùng để treo đở thang cápmáng cáp vào trần bê tông

  1. Bulon, tán & long đền M8x15

 

Trả lời

.
.
.